สุขภาพเด็กโรคไข้หวัดโรคไข้เลือดออก

“ไข้หวัดใหญ่-ไข้เลือดออก” โรคฮิตหน้าฝน เด็กเล็กกลุ่มเสี่ยง

เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว ช่วงนี้ต้องระมัดระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจจะกลับมาระบาดระลอก 2 เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูง เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสเป็นอย่างมาก

แพทย์แผนไทย

“ยาสมุนไพร” ไม่มี อย. อาจรักษาโรคไม่ได้ แถมเสี่ยงตับไตพัง

ผู้บริโภคหลงเชื่อโฆษณาสมุนไพรที่ไม่มี อย.รับรอง อ้างสรรพคุณรักษาโรคเกินจริง ทำผู้ป่วยอาการทรุดหนัก เสี่ยงเป็นโรคไต และอาจทำให้หัวใจวาย

คลินิก รพ แพทย์ทางเลือกภูมิคุ้มกัน

“ยาภูมิคุ้มกันบำบัดกำจัดมะเร็ง” สร้างภูมิพิชิตโรคมะเร็งมากกว่า 8 ชนิด

  แพทย์ฯ เผยความก้าวหน้า “ภูมิคุ้มกันบำบัดกำจัดมะเร็ง” เน้นสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถสู้โรคมะเร็งได้ ปัจจุบัน อย.ไทยขึ้นทะเบียนยาแล้ว 4 ชนิด มีประสิทธิภาพรักษาได้ครอบคลุมโรคมะเร็งมากกว่า 8 ชนิด ผลข้างเคียงแตกต่างจากยาเคมีบำบัด โดยส่วนใหญ่ที่พบคือ อาการผื่นคัน เป็นไข้ พร้อมแนะปฏิบัติตนด้วยหลัก 6 อ.ห่างไกลมะเร็งรศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ ผู้ก่อตั้งหน่วยมะเร็งวิทยา...