ยุคใหม่ของระบบภูมิคุ้มกันโรค ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจับตามอง และการคิดค้นนวัฒกรรมใหม่ๆ นี้จะเข้ามามีส่วนในการดำรงชีวิต และเปลี่ยนแนวคิดจากการ รักษา เป็น ป้องกัน หรือ การวางแนวทางการรักษาโรคในรูปแบบใหม่

การได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ (Noble prize in Physiology or medicine) พร้อมกัน 3 คน ในปี 2011  เป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ของภูมิคุ้มกันวิทยา  ซึ่ง Dr. bruce beutler และ Dr.jules A.Hoffmann ได้รับรางวัลจาก การค้นพบเกี่ยวกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแต่กำเนิด  และ Dr.Ralph M.Steinman ได้รับรางวัลจาก การค้นพบบทบาทของเซลล์เดนไดรติกต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลัง

รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปี 2018 ของ เจมส์ อัลลิสัน (James Allison) และ ทาสุกุ ฮอนโจ (Tasuku Honjo) ผู้ค้นพบการบำบัดมะเร็งด้วยการยับยั้งการควบคุมภูมิคุ้มกันเชิงลบ (Inhibition of Negative Immune Regulation) เป็นเหมือนการเพิ่มเสาหลักต้นใหม่ให้กับการรักษามะเร็ง  และทำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันที่มีผลต่อร่างกายของมนุษย์

แพทย์ทางเลือก.com หรือ thaialternativemedicine.org เน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร บทความ งานวิจัย หรือ อัพเดทการรักษาโรคโดยมุ่งเน้นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือ ภูมิคุ้มกันบำบัด รวมไปถึงการรูปแบบแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาสุขภาพ หรือทางออกของปัญหาสุขภาพ