สุขภาพเด็ก

รู้จักโรค “ไอพีดี” (IPD) โรคติดเชื้อในเด็กที่เสี่ยงพิการ-เสียชีวิตได้

Views

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เผยโรคไอพีดี (IPD) ในเด็กป้องกันได้ พ่อแม่ไม่ควรนิ่งนอนใจพาลูกฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี


โรคไอพีดี คืออะไร?

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคไอพีดีเป็นโรคติดเชื้อชนิดรุนแรงในเด็ก สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า นิวโมคอคคัส ที่อาศัยอยู่ในโพรงจมูกและคอ ซึ่งสามารถติดต่อซึ่งกันและกันโดยผ่านการไอ จามหรือสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง เหมือนกับการแพร่เชื้อไข้หวัดธรรมดา แต่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัด ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบรุนแรง โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุ 2 ปี ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้


อาการของโรคไอพีดี

อาการของโรคไอพีดีขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรค ซึ่งขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ติดเชื้อเช่นกัน ได้แก่ 

หากมีการติดเชื้อในระบบประสาท เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เด็กจะมีอาการดังนี้

 • มีไข้สูง 
 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรง 
 • คลื่นไส้อาเจียน 
 • คอแข็ง
 • ในเด็กทารกจะร้องงอแง 
 • ซึม 
 • ไม่กินนม
 • อาจชักได้ 
 • ถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีอาจพิการ หูหนวก ปัญญาอ่อน เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด หรือเสียชีวิตได้ 


หากติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน เช่น หูน้ำหนวก เด็กจะมีอาการดังนี้

 • มีไข้สูง 
 • บ่นปวดหู 
 • งอแง 
 • ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจลุกลามไปอวัยวะข้างเคียงหรือสมอง หูน้ำหนวกเรื้อรัง แก้วหูทะลุ และการได้ยินบกพร่อง 
 • อาจมีผลต่อพัฒนาการด้านภาษาของเด็กด้วย 


หากติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนกลาง อาจมีอาการดังนี้

 • มีไข้ 
 • ไอ 
 • หายใจเร็ว หอบ 
 • ปอดอักเสบ
 • อาจรุนแรงถึงขั้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ และเสียชีวิตหากได้รับการรักษาล่าช้า


การรักษาโรคไอพีดี

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาโรคไอพีดี ถ้าเป็นการติดเชื้อไม่รุนแรง เช่น คออักเสบ หูน้ำหนวก หรือไซนัสอักเสบสามารถรักษาโดยการรับประทานยา แต่ถ้าติดเชื้อแบบลุกลามต้องให้ยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือด 


วิธีป้องกันโรคไอพีดี

โรคไอพีดีสามารถป้องกันเบื้องต้นได้โดย 

 1. สอนให้เด็กล้างมือ ปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจาม 
 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่เป็นหวัดหรือป่วย 
 3. ควรให้ลูกกินนมแม่ เพื่อให้มีภูมิต้านทานจากแม่ไปสู่ลูกทางอ้อม 
 4. ฉีดวัคซีนซึ่งเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด 

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพ :iStock