เบต้ากลูแคน

เบต้ากลูแคน มหัศจรรย์แห่งการเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย

Views

เบต้ากลูแคน (Beta-Glucan) เป็นสารประกอบประเภทน้ำตาลหลายโมเลกุลที่เรียกว่า โพลีแซคคาไรด์ มีคุณสมบัติเป็นใยอาหารหรือไฟเบอร์ช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย โดยพบได้ในอาหารหลายชนิด เช่น ธัญพืช พืชตระกูลเห็ด เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์โครงสร้างจะแตกต่างกันไปตามอาหารแต่ละชนิดแต่ที่มีศักยภาพสูงสุดคือเบต้ากลูแคนจากยีสต์ซึ่งมีโครงสร้างในรูปเบต้ากลูแคน 1,3/1,6 มีลักษณะคล้ายตะขอทำให้เกาะจับและล็อกเข้ากับเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันได้ดีกว่ารูปแบบอื่นๆ

เบต้ากลูแคนสามารถยึดจับเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันได้ดี จึงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นความเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำ โครงสร้างมีประจุในตัวเอง จึงสามารถจับกับโมเลกุลน้ำ ไขมัน หรืออนุมูลอิสระในร่างกาย เมื่อถูกดูดซึมบริเวณเยื่อบุผนังลำไส้จะกระตุ้นการทำงานของลำไส้ กระตุ้นการขับถ่าย ดูดซับสารพิษในลำไส้ และสามารถอุ้มน้ำไว้ในโครงสร้างจึงเพิ่มปริมาณน้ำในอึของลูกน้อยที่มีเชื้อโรคให้ขับถ่ายออกจากร่างกายได้ง่าย และเนื่องจากร่างกายไม่สามารถย่อยได้ จึงทำให้เบต้ากลูแคนกลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้ใหญ่ ก่อให้เกิดกรดแลคติคช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียร้ายตัวก่อโรค

โดยผลงานวิจัยของ Wellmune WGP ที่ตีพิมพ์บนวารสารการแพทย์สากลที่ได้รับการยอมรับทั่วไประบุว่าการได้รับเบต้ากลูแคนชนิดพิเศษที่ได้จากผนังเซลล์ของเบเกอร์ยีสต์ซึ่งผ่านการสกัดและทำให้บริสุทธิ์ จะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูล:enfababy.com