มะเร็งอาหาร กับ สุขภาพ

6 อาหารต้านการ “อักเสบ” สาเหตุเริ่มต้นของ “มะเร็ง”

ทราบหรือไม่ว่าอาการเบื้องต้นของผู้ป่วยมะเร็ง ส่วนมากเกิดจากอาการอักเสบ และเป็นการอักเสบที่ต่อเนื่องยาวนานจนทำให้เซลล์บริเวณนั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด