ผลกระทบ โควิด-19

สิ่งที่ควรทำ หลังกลับมาเปิดกิจการหลังคลายล็อกดาวน์

A business owner changing the store sign to OPEN after being closed for a period of time due to social distancing guidelines related to Coronavirus.
Views

เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น และผู้ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส หรือโรค COVID-19 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด รัฐบาลสามารถควบคุมการระบาดของโรคนี้ได้  ก็จะทำให้มีการลดข้อจำกัดต่าง ๆ และผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมี New Normal เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการดำเนินชีวิต และป้องกันการระบาดซ้ำรอบ 2 ดังนั้นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจะต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดที่ชัดเจน เช่น ต้องให้พนักงานและลูกค้าห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ และผู้ร่วมงานในบริษัท

ร้านอาหาร

เนื่องจากช่วงเดือนที่ผ่านมาความรุนแรงที่มากขึ้นจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ร้านอาหารถูกปิดล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงและมีมาตรการคลายล็อกดาวน์ สามารถนำเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ต่อร้านอาหารที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดบริการ โดยมีคำแนะนำดังนี้

 • จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ บริการลูกค้าบริเวณหน้าร้าน
 • จัดพื้นที่ยืนรอคิวเว้นระยะห่าง 1 เมตร
 • ต้องตรวจคัดกรองอุณหภูมิลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคน
 • จำกัดจำนวนคนในร้าน พร้อมทั้งจัดที่นั่งรับประทานอาหาร โต๊ะให้นั่งเยื้องกัน และเว้นระยะห่าง 1 เมตร
 • พนักงานทุกคนตั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยและ Face Shield ทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่
 • เก็บอาหารแต่ละประเภทในอุณหภูมิที่เหมาะสม และอาหารต้องปรุงสุกใหม่เสมอ
 • บนโต๊ะอาหารไม่วางอุปกรณ์ ชุดเครื่องปรุง ทิ้งไว้
 • งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 • เช็ดทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ น้ำยาฟอกขาว 1%
 • ยกเลิกการให้บริการที่ให้ลูกค้าไปตักอาหารเอง บริการเฉพาะเสิร์ฟเท่านั้น
 • แยกประเภทขยะให้ชัดเจน จัดเก็บในถังที่มีฝาปิดมิดชิด
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ครัว บรรจุภัณฑ์ และสถานที่อย่างสม่ำเสมอ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • สำหรับภาชนะ ช้อนส้อม ต้องผ่านการทำความสะอาดและอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 80 – 90 องศาเซลเซียส
 • ควรทำความสะอาดโต๊ะด้วยการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง และเว้นระยะ 10 นาทีก่อนให้ลูกค้าท่านต่อไปเข้ามาใช้บริการ
 • จำกัดการนั่งรับประทานอาหาร โดยนั่งไม่เกิน 2 ชั่วโมง และมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในร้าน
 • แยกถุงพลาสติกไว้สำหรับใส่เงินทอนให้ลูกค้า และส่งเสริมให้ใช้ Cashless Payment เพื่อลดการสัมผัส
 • มี Social Distancing ระหว่างพนักงานที่ให้บริการ และลูกค้าที่มารับบริการ
 • ทำความสะอาดแบบ Big Cleaning อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง
 • ทำ Shield ป้องกันในจุดแคชเชียร์
 • บริเวณหน้าร้าน ถ้าหากมีพื้นที่รอไม่มาก ทางร้านควรทำบัตรคิว พร้อมโทรแจ้งลูกค้าเมื่อถึงคิวรับประทานอาหาร เพื่อลดความแออัด
 • งดการแสดงดนตรี

ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย

ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ควรเปิดเป็นรอบแต่ละรอบไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยเจ้าของร้านต้องทำตารางหยุดทำความสะอาด ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น หวี กรรไกร แบตตาเลี่ยน ต้องทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้งหลังให้บริการ และไม่ให้มีพื้นที่นั่งคอยภายในร้าน ควรให้เป็นรูปแบบนัดจองคิวเพื่อรับบริการ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องใส่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย รวบผมทุกครั้งขณะให้บริการ และที่สำคัญต้องมีการจดบันทึก ชื่อผู้ใช้บริการและช่องทางการติดต่อลูกค้าทุกราย เพื่อสะดวกต่อการสอบสวนโรค ในกรณีที่มีการแพร่กระจายของไวรัส

บริษัทและสำนักงาน

เมื่อเริ่มเปิดพื้นที่ให้พนักงานกลับมาทำงานที่บริษัท ควรมีการทำความสะอาด เช็คระบบต่าง ๆ อาทิ การไหลเวียนของอากาศ ระบบปรับอากาศ แผนผังของสถานที่ทำงานและ flow ในการทำงาน มีสถานที่ที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือไม่  ควรจัดพื้นที่ทำงานใหม่ ให้เปิดโล่ง อากาศถ่ายเท

ในส่วนของพนักงานหรือบุคลากร ต้องมีการคัดกรองคนที่มีความเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัว ตรวจวัดไข้พนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรปฏิบัติ และเว้นระยะให้พนักงานนั่งห่างๆ กันตามหลัก Physical Distancing

ร้านค้าขายปลีก หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต

ที่ยังคงเปิดให้บริการ ในช่วงที่มีการใช้มาตรการความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ซื้อและพนักงานเว้นระยะห่างออกจากกัน รวมถึงมีการติดตั้ง แผ่นรองพลาสติกที่เครื่องคิดเงิน จำกัดจำนวนผู้เข้าซื้อ และตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาในร้านทุกครั้ง ถึงแม้ว่าจะมีการคลายล็อกดาวน์ แต่ก็ยังคงต้องปฎิบัติเช่นเดิม เพื่อป้องการการเพร่ระบาด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.samitivejhospitals.com/

Leave a Reply