vdoสุขภาพทั่วไปโควิด-19

ถอด-พับ-จับ-เก็บ 4 ขั้นตอน ดูแลหน้ากากผ้าป้องกัน COVID-19

Views

ถ้าเราจำเป็นต้องขึ้นรถสาธารณะ จะทำอย่างไรให้ตัวเราและคนรอบข้างปลอดภัย ? คลิปนี้มีคำตอบ……. ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อตัวเราและคนรอบข้าง แล้วเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน

ที่มา สสส.