โรคอ้วน

6 วิธีป้องกันโรคอ้วนในเด็ก

Views

โรคอ้วนในเด็กส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงต่างๆมากมาย เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง หัวใจโต โรคอ้วนในเด็กนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอ้วน คือการกินมากกว่าความต้องการที่ร่างกายต้องใช้ในแต่ละวัน การป้องกันโรคอ้วนในเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ควรมีการเปลี่ยนทัศนคติที่ผิดของผู้ปกครองที่เลี้ยงดูว่า เด็กเป็นเด็กที่น่ารักและพยายามเลี้ยงดูเด็กให้อ้วน แท้จริงแล้วภาวะอ้วนเป็นโรคที่ควรได้รับการรักษา ทั้งนี้นอกจากเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายที่ดีเมื่อเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อีกด้วย

1. ติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก ทั้งน้ำหนักและส่วนสูง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

4. ควบคุมปริมาณพลังงานที่ได้รับจากอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีพลังงานสูง

2. สนับสนุนให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเดียวถึงอายุ 6 เดือน

5. ลดพฤติกรรมการอยู่นิ่งๆ มีกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย สนับสนุนให้เด็กออกกำลังกายอยู่เสมอ

3. ในทารกควรให้อาหารตามวัยที่มีรสธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการปรุงแต่งรสชาติ

6. ควรรับประทานอาหารให้ครบ 3 มื้อ เลือกรับประทานที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

 ที่สำคัญพ่อแม่ ผู้ปกครองควรประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างในการมีสุขนิสัยที่ดี ทั้งในเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพร่วมกันทั้งครอบครัว

ข้อมูลจาก : https://www.harborlandgroup.com

Leave a Reply