มะเร็งต่อมไทรอยด์

อาการของโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์

Views

มะเร็งต่อมไทรอยด์คือมะเร็งที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อต่อมไทรอยด์ เป็นมะเร็งลักษณะก้อนที่มีอัตราการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นเร็วที่สุดในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมานี้ ซึ่งมีอัตราการเพิ่มต่อปีอยู่ที่ 6.2%

 มะเร็งต่อมไทรอยด์โดยปกติจะแบ่งเป็นแบบ Differentiated thyroid carcinoma (ชนิด Papillary cell carcinoma และชนิด Follicular Carcinoma) และแบบ Poorly differentiated thyroid carcinoma (ชนิด Medullary cell carcinoma และชนิด Anaplastic carcinoma) นอกจากนี้แล้วยังมีมะเร็งชนิดที่พบได้น้อยอย่างเช่น มะเร็งไทรอยด์ต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดลุกลามและมะเร็งชนิด Squamous cell carcinoma เป็นต้น ซึ่งมะเร็งแต่ละชนิดนั้นจะแสดงอาการที่แตกต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจึงจะมาอธิบายรายละเอียดให้ผู้ป่วยเข้าใจมากขึ้น

มะเร็งไทรอยด์,อาการของมะเร็งต่อมไทรอยด์,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

 ชนิดและอาการของมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่พบได้บ่อย

 1. มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดพาพิลลารี (Papillary cell carcinoma)

 มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดพาพิลลารีจะมีอาการคือมีก้อนเนื้อบริเวณคอที่ค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้น ไม่รู้สึกเจ็บบริเวณก้อนเนื้อ อีกทั้งมีอาการเสียงแหบในระดับต่างๆ กัน มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดพาพิลลารีมักเป็นมะเร็งที่แพทย์และผู้ป่วยตรวจเจอโดยบังเอิญ ดังนั้นเมื่อมาพบแพทย์ก็มักจะช้าเกินไป และยังง่ายที่จะวินิจฉัยผิดว่าเป็นมะเร็งเนื้อดี การทำงานในระบบต่อมไทรอยด์ของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดพาพิลลารีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดใด มีเพียงผู้ป่วยบางคนที่จะมีอาการต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

 2. มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดฟอลลิคูลา (Follicular Carcinoma)

 อาการแรกๆ ของผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้คือจะมีก้อนเนื้อที่ต่อมไทรอยด์ และขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว พื้นผิวของก้อนเนื้อหรือขอบไม่ชัดเจน ไม่เรียบ และเคลื่อนไหวได้ดี เมื่อมะเร็งรุกรานไปยังเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียงกับต่อมไทรอยด์แล้วจะยึดติดแน่น ทำให้มีอาการเสียงแหบ ผู้ป่วยบางคนอาจจะมีอาการลุกลาม

 3.มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดเมดัลลารี (Medullary cell carcinoma)

 ผู้ป่วยส่วนมากที่ไปตรวจในครั้งแรกจะมีอาการหลักๆ คือมีก้อนบริเวณต่อมไทรอยด์และไม่รู้สึกเจ็บ ต่อมน้ำเหลืองด้านหลังบวมโต หากก้อนเนื้อลุกลามไปยังส่วนเส้นประสาทกล่องเสียง ก็จะมีอาการเสียงแหบ การตรวจด้วยอัลตราซาวด์ไม่เพียงแต่สามารถบอกขนาด ตำแหน่ง จำนวนของก้อนเนื้อที่ต่อมไทรอยด์ หากยังสามารถดูภาวะของต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย

 4.มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดอะนาพลาสติค (Anaplastic carcinoma)

 (1)ผู้ป่วยส่วนมากจะมีก้อนเนื้อบริเวณลำคอ แต่ก่อนที่จะเป็นโรคนี้กลับไม่มีอาการต่อมไทรอยด์บวมโต มีก้อนเนื้อหรือการเจริญเติบโตของก้อนแต่อย่างใด

 (2)ต่อมไทรอยด์บวมโต และอาจมีการลุกลามไปบริเวณส่วนที่ไกลออกไป

 (3)มีประวัติการเป็นก้อนเนื้อที่ต่อมไทรอยด์เป็นเวลานาน แต่ก้อนเนื้อจะขยายใหญ่ขึ้นฉับพลัน อีกทั้งมีลักษณะแข็งเหมือนก้อนหิน

 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเตือนว่า เนื่องด้วยอาการของมะเร็งต่อมไทรอยด์ในระยะแรกจะไม่เด่นชัด ในชีวิตประจำวันหากพบอาการที่กล่าวมาข้างต้นควรรีบไปตรวจดูอาการที่โรงพยาบาล เพื่อได้รับการวินิจฉัยและการดูแลจากทีมแพทย์อย่างทันท่วงที

ขอขอบคุณข้อมูล:moderncancerthai.com