โรคกระเพาะอาหาร

สาเหตุของโรคกระเพาะ

Views

โรคกระเพาะอาหาร, โรคกระเพาะ หรือชื่อเต็มๆว่า “โรคแผลในกระเพาะอาหาร ซึ่งโรคนี้ยังหมายถึงโรคแผลที่ลำไส้เล็ก โรคกระเพาะอาหารอักเสบ และโรคลำไส้เล็กอักเสบอีกด้วย

โรคกระเพาะอาหารเกิดจากได้หลายสาเหตุ โดยอาจแบ่งออกได้เป็น 3 สาเหตุหลัก ดังนี้

(1) การหลั่งกรดในกระเพาะอาหารมากผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากความเครียด อารมณ์แปรปรวน การดื่มแอลกอฮอลล์ ชา กาแฟ และสูบบุหรี่เป็นประจำ

(2) เยื่อบุกระเพาะอาหารถูกทำลาย เกิดได้จาก ยาแก้ปวด ลดไข้บางชนิดที่อาจส่งผลระคายกระเพาะอาหาร การกินอาหารเผ็ดจัด เปรี๊ยวจัด เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ หรือกินอาหารไม่เป็นเวลา

(3) ติดเชื้อแบคทีเรีย H.pylori (Helicobactor Pylori) เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดการอักเสบในกระเพาะอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร และลำไส้ส่วนต้น และปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร ผู้ที่ติดเชื้อจะมีโอกาสเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้นเพิ่มขึ้น 6-40 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีการติดเชื้อ และมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น 2-6 เท่า

หากผู้ป่วยไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคกระเพาะอาหาร เช่น ทานอาหารตรงเวลาสม่ำเสมอ แต่กลับเป็นโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเกิดจากสาเหตุที่ 3 คือติดเชื้อ H.pylori ให้เข้าพบแพทย์ทันที ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยยาฆ่าเชื้อ แต่อาจก่อให้เกิดเชื้อดื้อยา ทำให้รักษาไม่หายขาด แนวทางรักษาที่ได้รับความนิยมปัจจุบันคือการทาน Probiotic ควบคู่ไปกับการรักษา เพราะ Probiotic คือแบคทีเรียตัวดีที่จะเข้าไปทำลาย H.pylori อย่างไม่ฝืนธรรมชาติ ไม่ทำให้เชื้อ H.pylori กลายพันธุ์หรือดื้อยา

ขอบคุณข้อมูลจาก : interpharma

Leave a Reply