แพทย์แผนไทย

กดจุดหยุดไข้หวัดใหญ่

Views

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อว่องไว บางคราวระบาดทั่วเมืองหรือทั่วโลก พอล้มเจ็บก็เป็นไข้ตัวร้อนทันที มีอาการอ่อนเพลีย เจ็บปวดตามสันหลังและแขนขา  ตาแดงจากการอักเสบ  ซึ่งโดยปกติจะหายได้เองภายใน ไม่กี่วัน ตามปกติแล้วไข้หวัดใหญ่จะไม่มีอันตรายมาก  แต่หากมีการติดโรคแทรกซ้อนก็อาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงได้เช่นกัน

พระองค์เจ้าจรูญโรจน์ เรืองศรี ได้เขียนไว้ในหนังสือวชิรญาณ หลายสิบปีมาแล้ว ทรงอธิบายว่า คนเป็นหวัดกันมากในฤดูฝนหรือฤดูวัสส์  คนโบราณจึงเรียก ว่าเป็นวัสส์ คือเป็นการเจ็บป่วยที่เกิดประจำในฤดูวัสส์ 

ดังนั้นคำว่า ไข้หวัด ที่เราใช้กันในปัจจุบันนั้น เป็น การผิดเพี้ยนมาจากคำว่า ไข้วัสส์ ในอดีตนั่นเอง ซึ่งเป็นการเขียนตามเสียง มิใช่การเขียนตามตัวสะกด 

การแพทย์แผนไทยได้ระบุจุดที่ใช้กดเพื่อป้องกันและรักษาไข้หวัดอย่างได้ผลไว้ดังนี้คือ
1. จุดบริเวณโคนนิ้วชี้และโคนนิ้วหัวแม่มือ

2. จุดบริเวณตรงข้อมือด้านหน้าระดับหัวแม่มือลงมา

3. จุดบริเวณข้อแรกของปลายนิ้วนางและปลายนิ้วชี้

4. จุดบริเวณโคนเล็บนิ้วชี้ด้านนิ้วหัวแม่มือ

5. จุดบริเวณรอยพับโคนนิ้วก้อยที่ติดกับฝ่ามือ

6. จุดบริเวณตรงกลางข้อมือ (ด้านหลังมือ)
ข้อมูลสื่อ

ชื่อไฟล์: นิตยสารหมอชาวบ้าน

 เล่มที่: 364เดือน/ปี: สิงหาคม 2552

คอลัมน์: นวดไทย

นักเขียนหมอชาวบ้าน: พิศิษฐ เบญจมงคงวารี

ข้อมูลจาก : https://www.doctor.or.th

Leave a Reply