มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

ขั้นตอนทางการแพทย์สำหรับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

Views

วิธีดูแลโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มีความหลากหลาย ซึ่งรวมดูแลด้วยการผ่าตัด ดูแลด้วยรังสี ดูแลด้วยยาเคมี ดูแลด้วยแพทย์แผนจีนและดูแลด้วยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยเซลล์ร่างกายเป็นต้น ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวชี้ให้เห็นว่า การดูแลโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ไม่ควรดูแลเพียงเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเพียงด้วยวิธีเดียว ควรตามสภาพที่แท้จริงของผู้ป่วย ดูแลแบบหลายวิธีผสมผสานกัน เช่น ดูแลด้วยการผ่าตัด ด้วยรังสี ดูและด้วยเคมี และวิธีการบาดแผลน้อยที่สุดรวมกัน ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุดวิธีรักษาโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

  วิธีดูแลโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก แบบดั้งเดิม

  1、วิธีดูแลด้วยการผ่าตัด:การดูแลโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ด้วยการผ่าตัดเป็นวิธีการดูแลที่เจอบ่อยที่สุด วิธีการดูแลก็ต้องกำหนดตามอาการของผู้ป่วย สามารถตัดออกมดลูกทั้งหมดและอวัยวะที่ใกล้เคียง หรือตัดออกทั้งมดลูกและบริเวณข้างเคียงกันกับการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองในเชิงกราน

  2、ดูแลด้วยรังสี:ดูแลโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกด้วยรังสีเอกจะได้ผลลัพธ์ค่อนข้างดี สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ยอมผ่าตัดและอาการโรคยังอยู่ในระยะที่ 1หรือระยะที่2จะมีโอกาสให้หายอย่างสิ้นเชิญ แต่สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย การดูแลมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เพียงด้วยรังสีวิธีเดียวจะได้ผลลัพธ์ไม่ค่อยดี แต่สำหรับผู้อายุสูงหรือผู้ป่วยที่มีโรคอย่างอื่นด้วย ซึ่งทำให้ไม่สามารถผ่าตัดหรือห้ามรับการผ่าตัด ปกติจะใช้วิธีฉายรังสีทั้งภายในมดลูกและภายนอกร่างกาย ก็ได้ผลค่อนข้างดีเช่นกัน

  3、การดูแลด้วยการใช้เคมี:การดูแลด้วยการใช้เคมีปกติจะถูกเลือกใช้ตอนระยะสุดท้ายของผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดหรือดูแลด้วยรังสีได้ และผู้ป่วยที่เคยหายแล้วเป็นซ้ำ หรือมะเร็งกระจาย

  4、ดูแลด้วยแพทย์แผนจีน:ผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ปกติร่างกายจะอ่อนแอหน่อย ภูมิคุ้มกันต่ำ ติดเชื้อง่าย หากผ่าตัดแล้วใช้ยาจีนด้วย จะไม่เพียงปรับปรุงร่างกายให้ดีขึ้น เสริมภูมิต้านทาน ยังสามารถชักชวนให้เซลล์มะเร็งตายไป ไม่กระทบเนื้อเยื่อปกติระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น การดูแลด้วยผสมผสานจุดเด่นของแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนตะวันตก ข้อดีเสริมกันละกัน ผลลัพธ์จะดีกว่าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียวตั้งเยอะ

  การดูแลด้วยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยเซลล์ร่างกาย

  ดูแลโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ด้วยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยเซลล์ร่างกายสามารถลดจำนวนตำแหน่งมะเร็งเล็กน้อยมี่เหลือไว้ในเลือด น้ำเหลืองหลังทำการผ่าตัดปากมดลูก ป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งเป็นซ้ำหรือแพร่กระจาย นอกจากนั้น ใช้วิธีดูแลด้วยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยเซลล์ร่างกาย ฉีดเซลล์ที่แข็งแรงกลับไปสู่ร่างกายผู้ป่วย มีความสามารถเลือกเป็นพิเศษ ทำร้ายเฉพาะเซลล์มะเร็ง ไม่กระทบเซลล์ปกติ หากใช้วิธีดูแลด้วยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยเซลล์ร่างกายพร้อมกับวิธีดูแลด้วยการใช้เคมีหรือใช้หลังดูแลด้วยการใช้เคมี จะสามารถบรรเทาผลกระทบที่ไม่ดีจากการใช้เคมี ขณะเดียวกันยังเพิ่มเม็ดเลือดขาว เสริมความแข็งแกร่งการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันด้วย แล้วรับรองการดูแลด้วยฉายรังสีจะได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น

  ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวกล่าวว่า หากพบมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก สามารถมาดูแลที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว ผู้เชี่ยวชาญจะค่อยติดตามอาการของท่านผู้ป่วยจะกำหนดแผนการดูแลที่เหมาะสมคำหลัก: มะเร็งมดลูกระยะที่หนึ่ง,การรักษาเนื้องอก,มดลูก,โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

ขอขอบคุณข้อมูล:moderncancerthai.com

Leave a Reply