โรคหัวใจ

โรคหัวใจ มักไม่แสดงอาการ…จะแสดงอาการต่อเมื่อเป็นหนักแล้ว

Views

ทำไมถึงควรตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ?

เพราะโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของคนไทย ซึ่งค่าใช้จ่ายของการรักษาโรคหัวใจแบบต่าง ๆ จะแตกต่างกันออกไป แต่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 1,000,000 – 1,200,000 บาท ดังนั้นการตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจหรือที่เรียกว่า CT Calcium Score จะช่วยทำให้เราทราบถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

หินปูนในหลอดเลือดมีความเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันอย่างไร?

เพราะแคลเซียมหรือหินปูน ที่เกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดเป็นการบ่งบอกถึงความเสื่อมของเส้นเลือด ซึ่งหินปูนในหลอดเลือดจะสามารถทำนายโอกาสการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและสมองขาดเลือดได้ จากการมีไขมันและการสะสมของหินปูนไปเกาะเส้นเลือดแดง จนเกิดการอุดตันขึ้น  ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง บางรายอาจทำให้เสียชีวิตแบบเฉียบพลัน

การตรวจ CT Calcium Score คืออะไร?
การตรวจ CT Calcium Score หรือการตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ โดยการใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

ทำไมต้องตรวจที่เรา

 • เพราะเป็นการตรวจด้วยเครื่อง CT Scan ที่มีความละเอียดสูง และปริมาณรังสีน้อย
 • ไม่ต้องฉีดสี
 • ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร
 • ใช้เวลาตรวจเพียง 15-20 นาที เท่านั้น
 • ทราบผลทันที

ใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 1. ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
 2. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
 3. ผู้ที่เป็นโคเลสเตอรอลสูง
 4. ผู้ที่เป็นไตวายเรื้อรัง
 5. ผู้ที่สูบบุหรี่
 6. ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือดตั้งแต่อายุน้อย
 7. ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
 8. ผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
 9. ผู้หญิงที่หมดประจำเดือน
 • หมายุเหตุ  –  เหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไปเท่านั้น