สุขภาพทั่วไป

คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถออกกำลังกายได้

Views
รู้หรือไม่? คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถออกกำลังกายได้ ในระหว่างตั้งครรภ์ร่างกายแล้วระบบต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทำให้คุณแม่มีข้อจำกัดด้านรูปร่างที่ต้องคำนึงถึงในการออกกำลังกาย

ที่มา สสส.