ข่าว โควิด-19

ข่าวดี ! ผลทดลองวัคซีน โควิด 19 ในลิงได้ผลดี เล็งทดลองในมนุษย์ตุลาคมนี้

Views

 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระบุถึงความคืบหน้าในการผลิตวัคซีน โควิด 19 ว่า วันนี้ตนเองได้ร่วมแถลงข่าวผ่าน VDO Conference ถึงความคืบหน้าการทดลอง ทดสอบวัคซีนโควิด-19 โดยได้มอบหมายให้ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ นำคณะผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชน ไปติดตามความคืบหน้าของและตรวจสอบรายละเอียดของการทดสอบ เพื่อให้คำแนะนำและเตรียมรายละเอียดการดำเนินงานในขั้นต่อไป

          เนื่องจากผลการทดลองวัคซีน COVID 19  ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่มีการใช้สารพันธุกรรมของเชื้อชนิด “mRNA” ในลิงเข็มที่หนึ่ง ที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 พบว่าลิงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีผลข้างเคียงจากวัคซีน และเมื่อนักวิจัยได้ทำการเจาะเลือดของลิงมาทำการทดสอบการสร้างภูมิคุ้มกันหรือ antibody มีข่าวดีมากที่พบว่าลิงที่ได้รับวัคซีนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่น่าพอใจ และจะฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นเข็มที่สองในวันนี้ (22 มิถุนายน 2563) และหลังจากนี้จะมีการเจาะเลือดมาตรวจเป็นระยะ

          ทั้งนี้ หากเป็นไปตามที่คาดระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อก่อโรคโควิด 19 จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในสองสัปดาห์นับจากนี้ โดยหลังจากนั้นจะฉีดเข็มที่สามต่อไปในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ประเมินผลการทดสอบในลิงทั้งในด้านผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและด้านความปลอดภัยเสร็จแล้ว ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทดสอบในมนุษย์ต่อไป

          อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทาง วช. ได้ตกลงเรื่องทุนในการวิจัยเพิ่มเติมอีกเพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถเริ่มสั่งผลิตวัคซีนชนิดนี้ให้พร้อมสำหรับทำการทดสอบในมนุษย์ไว้แล้ว ซึ่งหากทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดไว้ น่าจะเริ่มทำการทดสอบในมนุษย์ได้ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ได้ตามแผนที่กำหนดไว้

          ดร.สุวิทย์ ระบุอีกว่า ทาง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั้นก็ได้มอบนโยบายเพื่อให้คนไทยสามารถมีวัคซีนอย่างรวดเร็วเป็นลำดับแรก ๆ เมื่อสามารถพัฒนาวัคซีนได้สำเร็จ โดยมอบให้ อว. และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันดำเนินงานในเชิงรุก ทั้งโดยการวิจัยและพัฒนาในประเทศ และร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเตรียมการผลิตให้ทันท่วงทีและเพียงพอ รวมถึงได้มีการเจรจาหารือกับต่างประเทศในการร่วมวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี และเตรียมการผลิตเอาไว้แล้วเช่นกัน 

วัคซีน โควิด 19
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee

ขอขอบคุณข้อมูล:covid-19.kapook.com