บทความโควิด-19

5 วิธีปฏิบัติศาสนกิจ เลี่ยง “โควิด-19” ในเดือนรอมฎอน

Views

ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) พี่น้องชาวมุสลิมอาจต้องมีข้อควรระมัดระวังมากขึ้นในการปฏิบัติศาสนกิจช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย และติดเชื้อไวรัสให้ได้มากที่สุด โดยสามารถทำตามคำแนะนำของ สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ ดังนี้

วิธีปฏิบัติศาสนกิจ เลี่ยง “โควิด-19” ในเดือนรอมฎอน

  1.     งดการจัดเลี้ยงอาหาร และศีลอด

ให้ทำอาหารใส่ภาชนะให้ถูกสุขลักษณะ แล้วแจกจ่ายไปตามบ้าน แทนการจัดเลี้ยง เพื่อหลีกเลี่ยงคนจำนวนมากมาชุมนุม หรือรวมตัวกัน

  1.     งดการรับประทานอาหารในภาชนะเดียวกัน

กรณีที่รับประทานอาหารซาโฮร์ร่วมกัน ให้แยกภาชนะ และนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

  1.     งดการเอี๊ยะติก๊าฟ และการละหมาดญะมาอะห์ ที่เป็นซุนนะห์ประเภทต่างๆ

หรือกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวในมัสยิด หรือที่ที่จัดเตรียมไว้

  1.     การจ่ายซะกาตฟิตร์ และฟิดยะห์

ให้มอบซะกาตฟิตร์ และฟิดยะห์แก่มัสยิด นับแต่ช่วงเริ่มต้นรอมฎอน เพื่อนำไปช่วยครอบครัวที่เดือดร้อน

  1.     การกลืนน้ำลายที่อยู่ในช่องปาก ไม่ได้ทำให้ผิดศีล

จึงไม่ควรถ่มน้ำลายในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ


คำแนะนำเพิ่มเติม

ควรล้างมือให้สะอาด ก่อน/หลังรับประทานอาหาร  และสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งที่อยู่รวมกับผู้อื่น

ขอขอบคุณ https://www.sanook.com

ข้อมูล :สำนักจุฬาราชมนตรี

ภาพ :iStock

Leave a Reply