สุขภาพกายสุขภาพทั่วไป

ระวัง “โซเดียม” ใน “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” อาหารยอดฮิตช่วง Work From Home

Views

นิตยสารฉลาดซื้อ พบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยบางยี่ห้อมีโซเดียมถึง 2,360 มิลลิกรัม ซึ่งเกินปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำต่อวัน เสี่ยงความดันสูง โรคไต โรคหัวใจ-หลอดเลือด และโรคกระดูกพรุน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงออกประกาศนโยบายและมาตรการป้องกันเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเดินทาง งดการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก ทำงานที่บ้าน และออกจากบ้านเท่าที่จะเป็น รวมทั้งออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจซื้ออาหารแห้งและวัตถุดิบในการทำอาหารไปเก็บไว้ที่บ้าน เพื่อจะไม่ต้องออกจากบ้านบ่อย รวมทั้งเก็บไว้บริโภคในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งอาหารแห้งลำดับต้นๆ ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อเป็นอาหารเพื่อการยังชีพคงหนีไม่พ้น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

นิตยสารฉลาดซื้อ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จึงสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในรูปแบบถ้วย (รวมถึงวุ้นเส้น ราเมง และอูด้ง) ที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ จำนวน 23 ตัวอย่าง ในเดือนมกราคม 2563 เพื่อนำมาสำรวจปริมาณโซเดียมจากข้อมูลบนฉลาก จากการสำรวจ พบว่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นมีปริมาณโซเดียมสูงแตกต่างตามยี่ห้อและรสชาติ ดังนั้นการเลือกบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผู้บริโภคควรพิจารณาดูปริมาณโซเดียมบนฉลากประกอบด้วย


ปริมาณโซเดียมที่เราต้องการใน 1 วัน

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้บริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ดังนั้นหากเฉลี่ย 3 มื้อ แต่ละมื้อไม่ควรบริโภคโซเดียมเกิน 666 มิลลิกรัม หรืออาจเฉลี่ยปริมาณในแต่ละมื้อให้ดี

จากการรวบรวมข้อมูลของนิตยสารฉลาดซื้อ พบว่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบางยี่ห้อ มีปริมาณโซเดียมสูงถึง 2,360 มิลลิกรัม ซึ่งมากกว่าปริมาณโซเดียมที่เราต้องการตลอดทั้งวัน และทั้ง 23 ยี่ห้อมีปริมาณโซเดียมเกิน 666 มิลลิกรัมทั้งหมด โดยน้อยที่สุดอยู่ที่ 700 มิลลิกรัม และค่าเฉลี่ยของปริมาณโซเดียมในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปส่วนใหญ่อยู่ที่ 1,500-1,600 มิลลิกรัม ซึ่งก็เกือบจะเท่ากับปริมาณโซเดียมที่เราควรรับประทานใน 1 วัน

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รับประทานได้ แต่อย่าบ่อย และเติมวัตถุดิบอื่นๆ ลงไปด้วย

การบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นอกจากการเติมเนื้อสัตว์ ไข่ หรือผักลงไปเพื่อเพิ่มคุณค่าสารอาหารตามคำแนะนำข้างถ้วยแล้ว ไม่ควรเติมเครื่องปรุงรสเค็ม เช่น น้ำปลา หรือ ซีอิ๊ว เพิ่มเติมลงไปอีก หรือ อาจเติมเครื่องปรุงรสที่ให้มาในซองเพียงครึ่งส่วน หรือ หลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำซุปจนหมดถ้วย เพื่อลดการบริโภคโซเดียมที่อยู่ในน้ำซุปให้น้อยลง

นอกจากนี้ ยังไม่ควรบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกวัน หรือบ่อยจนเกินไป เพราะการได้รับปริมาณโซเดียมมากๆ อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิต โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด ไปจนถึงโรคกระดูกพรุนได้ เพราะเรายังอาจได้รับโซเดียมจากอาหารในมื้ออื่นๆ อีก ซึ่งร่างกายอาจได้รับโซเดียมเกินปริมาณที่เหมาะสมต่อวัน