บทความ

ประกาศแล้ว! หมายเลขช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563

Views

เริ่มออกอากาศ 18 พ.ค.นี้ รวม 17 ช่อง ตั้งแต่อนุบาล, ประถม, มัธยมฯ กศน. และอาชีวะ

กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติอนุมัติกำหนดเรียงลำดับหมายเลขช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่องรายการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มออกอากาศวันที่ 18 พ.ค.63 ดังนี้

ทีวีดิจิตอลช่อง 37 อนุบาล 1
ทีวีดิจิตอลช่อง 38 อนุบาล 2
ทีวีดิจิตอลช่อง 39 อนุบาล 3
ทีวีดิจิตอลช่อง 40 ประถมศึกษาปีที่ 1
ทีวีดิจิตอลช่อง 41 ประถมศึกษาปีที่ 2
ทีวีดิจิตอลช่อง 42 ประถมศึกษาปีที่ 3
ทีวีดิจิตอลช่อง 43 ประถมศึกษาปีที่ 4
ทีวีดิจิตอลช่อง 44 ประถมศึกษาปีที่ 5
ทีวีดิจิตอลช่อง 45 ประถมศึกษาปีที่ 6
ทีวีดิจิตอลช่อง 46 มัธยมศึกษาปีที่ 1
ทีวีดิจิตอลช่อง 47 มัธยมศึกษาปีที่ 2
ทีวีดิจิตอลช่อง 48 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ทีวีดิจิตอลช่อง 49 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ทีวีดิจิตอลช่อง 50 มัธยมศึกษาปีที่ 5
ทีวีดิจิตอลช่อง 51 มัธยมศึกษาปีที่ 6
ทีวีดิจิตอลช่อง 52 กศน.
ทีวีดิจิตอลช่อง 53 อาชีวศึกษา

ขอขอบคุณhttps://www.nbtc.go.th

Leave a Reply