ไวรัสตับอักเสบซี

ประกันสังคมแจงสิทธิ!! ผู้ประกันตนติดเชื้อ “ไวรัสตับอักเสบซี” ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาโรคได้จนหาย

Views

ประกันสังคมแจงสิทธิ!! ผู้ประกันตนติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซี ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาโรคได้จนหาย

                สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยสิทธิของผู้ประกันตนที่พบว่าติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซี” ให้สามารถใช้สิทธิประกันสังคมรักษาโรคได้ตลอดจนสิ้นสุดการรักษา เพียงเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ อีกทั้งยังรวมไปถึงการเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง

โดยสำนักงานประกันสังคมได้กล่าวถึงอาการของโรคตับอักเสบ ว่าโรคนี้เกิดจากการติดเชื้อจากไวรัสตับอักเสบ ซี ที่ถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของผู้ประกันตน ซึ่งจะไม่มีการแสดงอาการจนกว่าตับจะมีการเสื่อมในระดับสูง จึงจะเริ่มมีอาการอ่อนเพลีย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากอาการตับแข็ง และอาจนำพาไปสู่การเป็นมะเร็ง

และในประเทศไทยได้พบผู้ป่วยแล้วประมาณร้อยละ 1 – 2 ของประชากรในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบว่าประมาณ 20 ปี ร้อยละ 20 ของผู้ป่วยจะเกิดภาวะตับแข็งรวมถึงอาจเกิดมะเร็งตามมาได้ประมาณร้อยละ 1-3 ต่อปี

ส่วนแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดโรคดังกล่าว ผู้ประกันตนควรหมั่นตรวจเช็กสุขภาพของตนเอง โดยการเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ในโครงการตรวจสุขภาพกับประกันสังคม เพื่อป้องกันและค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค

นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำถึงผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ ว่ายังสามารถใช้ชีวิตและออกกำลังกายได้ตามปกติ แต่จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ และควรงดเครื่องที่มีแอลกฮอล์ เพราะแอลกฮอล์จะทำให้ไวรัสแบ่งตัวมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ตับเสื่อมเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องทานยาตามคำสั่งแพทย์ และพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอยู่เสมอ

หากผู้ประกันตนท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ โทร.02-956-2503 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 และที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/จังหวัดทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ขอบคุณที่มาจาก https://tigersoft.co.th/

Leave a Reply