ข่าว โควิด-19

Live : ศบค. แถลงสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 (วันที่ 6 พ.ค.63) แพทย์ทางเลือก.com

Views

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ขอความร่วมมือทุกคนพยายาม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” สกัดการระบาดของโควิด-19

ขอขอบคุณ https://www.youtube.com/watch?v=x76y0Bq-8Kg