รู้ทัน-โรคสุขภาพเด็ก

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 260 “แนะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในช่วงนี้ต้องดูแลและสังเกตอาการป่วยของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคไอกรน”

Views

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 260 “แนะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในช่วงนี้ต้องดูแลและสังเกตอาการป่วยของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคไอกรน”

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Leave a Reply