ผลกระทบ โควิด-19โควิด-19

ธ.ออมสิน เร่งคืนเงิน ผู้ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ก่อนถูกระบบตัดบัญชีหักหนี้อัตโนมัติ

Views
 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ลงทะเบียนมาตรการเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ได้แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารออมสินในการขอรับเงินโอน ซึ่งต่อมาได้รับอนุมัติเงินเยียวยาพร้อมกับมีเงินโอนเข้าบัญชีครั้งแรก 5,000 บาทแล้ว แต่ปรากฎว่าไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีนั้นได้ เนื่องจากระบบธนาคารฯ ได้มีการนำไปหักชำระหนี้เงินกู้ที่เป็นหนี้ค้างชำระโดยอัตโนมัติ

ธนาคารออมสิน พิจารณาแล้วว่าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตจำนงของเงินเยียวยาที่รัฐบาลมอบให้ประชาชน ธนาคารพร้อมโอนเงินเยียวยาคืนภายใน 7 วัน โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องเข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ที่จะเปิดช่องทางพิเศษในการแจ้งเรื่อง “ขอคืนเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่ถูกนำไปหักชำระเงินกู้อัตโนมัติ” หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร. 1115 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 เม.ย.2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับการเบิกจ่ายเงินเยียวยาของลูกค้ากลุ่มดังกล่าวในครั้งต่อไป ธนาคารออมสิน ได้ประสานกับกระทรวงการคลัง และ ธนาคารกรุงไทยในการขอรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติรับเงินเยียวยามาตรวจสอบและไม่นำไปหักบัญชีเพื่อชำระเงินกู้โดยอัตโนมัติอีก

ออมสิน

ขอขอบคุณข้อมูลhttps://www.sanook.com