ผลกระทบ โควิด-19

ห้ามเต้น-ร้องเพลง ! เปิดร่างกฎเหล็ก 22 ข้อ ปลดล็อกผับบาร์ ในแบบ New Normal

Views

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 สปริงนิวส์ รายงานว่า ภายหลังการหารือของ ศบค. ชุดเล็ก ร่วมกับผู้ประกอบการสถานบันเทิง วานนี้ (21 มิถุนายน) ถึงการร่างกฎ 22 ข้อ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแบบ New Normal ในการเปิดกิจการให้ผับ บาร์ สถานบันเทิง ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว

  โดยหลังจากนี้จะต้องนำร่างดังกล่าวขึ้นสู่ ศบค. ชุดใหญ่อีกครั้ง ก่อนเริ่มต้นผ่อนคลายเฟส 5 ในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งร่างมาตรการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

ปลดล็อกผับบาร์

        1. ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมต่อพื้นที่ไม่ให้แออัด และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม

        2. ต้องมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคน

        3. จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้า และตามจุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

        4. งดการเข้าใช้บริการเป็นกลุ่มเกิน 5 คนขึ้นไป

        5. จัดระบบเข้าคิวบริเวณทางเข้า ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยมีผู้ควบคุม

        6. จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือทำฉากกั้นระหว่างโต๊ะ

        7. กำหนดจุดวางเก้าอี้สำหรับแต่ละโต๊ะ ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายเก้าอี้

ปลดล็อกผับบาร์

        8. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี

        9. อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น งดการส่งเสียงร้องเพลง และเต้นรำ

        10. ใช้เมนูกระดาษแบบครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Menu)

        11. การสั่งเครื่องดื่มให้สั่งเป็นรายแก้ว โดยให้พนักงานเป็นผู้เสิร์ฟ แทนการสั่งเป็นเหยือกหรือขวด เพื่อเลี่ยงการสัมผัสขวด ถังน้ำแข็ง และแก้วของผู้อื่น รวมถึงป้องกันการสลับแก้วกัน

        12. พนักงานต้องใส่หน้ากากอนามัย และ Face Shield ตลอดเวลา

        13. จัดให้มีฉากกั้นระหว่างเวที หรือพื้นที่การแสดง กับพื้นที่ในส่วนของผู้ใช้บริการ หรือจัดระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

        14. พูดแสดงบนเวทีต้องสวม Face Shield ตลอดเวลา

        15. จัดให้มีผู้ควบคุมไม่ให้เกิดการชุมนุม รวมกลุ่ม ตะโกน หรือใช้เสียงดัง และไม่ให้มีการเดินไปเดินมา

ปลดล็อกผับบาร์

        16. จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับแต่ละบุคคล โดยมีช้อนกลางและที่วางช้อนกลางส่วนตัว สำหรับผู้ใช้บริการแบบหมู่คณะ

        17. ต้องทำความสะอาดสุขาทุก 30-60 นาที

        18. ทำความสะอาดพื้นที่บริการ โต๊ะ เก้าอี้ ราวจับ ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ จุดสัมผัสและอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ พร้อมกับจัดให้มีการระบายอากาศในพื้นที่ให้มีความเหมาะสม อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

        19. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่น การแข่งขัน หรือทำให้เกิดการรวมกลุ่มการเชียร์กัน

        20. งดการใช้เครื่องเล่น หรืออุปกรณ์การเล่นเกมต่าง ๆ เช่น โต๊ะพูล เป้าลูกดอก ตู้เกม เป็นต้น

        21. จัดพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่โดยเฉพาะ และให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม

        22. งดให้พนักงานบริการหรือตัวแทน ประชาสัมพันธ์เครื่องดื่ม นั่งรวมกับผู้ใช้บริการ

ขอขอบคุณข้อมูล:covid-19.kapook.com