ข่าวเด่นทั่วไทยผลกระทบ โควิด-19

PEA-MEA ‘คืนเงินประกันไฟฟ้า’ มาตรการที่ยังไม่หมดอายุ

Views

หนึ่งในมาตรการที่ยังเปิดให้การช่วยเหลือประชาชน โดยไม่กำหนดวันสิ้นสุดโครงการ คือ มาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า จะมีขั้นตอนการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิอย่างไรบ้าง ติดตามอ่านได้ที่นี่

หลายมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล ที่โปรยลงมาช่วยเหลือประชาชนแทบทุกกลุ่มของสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส หรือโรคโควิด-19 วันนี้หลายมาตรการได้เริ่มดำเนินการไปสักพักแล้ว และใกล้จะครบระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือ เพราะส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงราวเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2563

แต่ยังมีอีกหนึ่งมาตรการที่ยังคงมีอยู่ นั่นคือ มาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ของทั้งผู้ให้บริการหลักๆ ทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

โดยมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้านี้ คือ มาตรการที่ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือประชาชน โดยเงินประกันไฟฟ้านี้ จริงๆ แล้วคือเงินที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าหรือประชาชนนำไปวางหลักประกันให้กับผู้ให้บริการไฟฟ้า เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า เช่น กรณีมีหนี้ค้างชำระ ค่าเบี้ยปรับ หรือหนี้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า แต่ไม่เกี่ยวกับค่ามิเตอร์ชำรุดหรือเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน

159047115199

ซึ่งจำนวนเงินประกันไฟฟ้าที่จะได้คืนนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า หรือตามจำนวนเงินที่วางไว้กับผู้ให้บริการไฟฟ้า ซึ่งไม่กำหนดวันปิดโครงการ แต่ผู้ที่จะลงทะเบียนหรือดำเนินการได้ต้องเป็นผู้วางหลักประกันในครั้งแรก โดยมีขั้นตอนดังนี้
เริ่มจากการเข้าไปลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิและแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอพพลิเคชั่น เพจเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ สแกนคิวอาร์โค้ด รวมถึงที่ทำการไฟฟ้า

  • การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

– แอพพลิเคชั่น MEA Smart Life

– เว็บไซต์ www.mea.or.th

– เพจเฟซบุ๊ค การไฟฟ้านครหลวง MEA

– ทวิตเตอร์ @mea_news

– ไลน์ @meathailand

– สแกนคิวอาร์โค้ดในใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคมเป็นต้นไป

– สำนักงาน 18 แห่ง ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาด กฟน.แนะนำให้ใช้ช่องทางอีกก่อน หากมีความจำเป็นจึงมาที่สาขา เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา

ข้อมูลจาก : https://www.bangkokbiznews.com/

Leave a Reply