สุขภาพจิตโควิด-19

เผชิญหน้า COVID-19 ดูแลสภาวะจิตใจเด็ก-วัยรุ่นอย่างไร

Views

จิตแพทย์แนะ 3 วิธี ดูแลสภาวะจิตใจเด็ก-วัยรุ่น ในสถานการณ์ COVID-19

ชวนสังเกตอาการ เครียดกังวล ขั้นไหนควรพบแพทย์

โดย พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และผู้ช่วยผู้จัดการแผนงานพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต สสส.

#Thaihealth #สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #สัญญาว่าจะอยู่บ้าน #สัญญาว่าจะอยู่บ้านต้านโควิด #อยู่บ้านกันนะครับ

ขอบคุณที่มา สสส